top of page

טופס הרשמה שלהבת

שלום וברכה!
זהו טופס הרישום על מנת להתאים ביניכם ובין חברותא מארה"ב. 
נשמח אם תוכלו לענות תשובות מפורטות על מנת שההתאמה שלנו תהיה כמה שיותר מוצלחת.

לפרטים נוספים על התכנית - https://bit.ly/3wpZL5j
או היכנסו לאתר שלנו - Home | Shalhevet (steinsaltzyeshiva.com)
ניתן גם להתקשר ל 058-7451743 (אריאל) או לשלוח מייל ל: shalhevet@steinsaltzyeshiva.com

תודה רבה לכם על שותפותכם! 
אנחנו בטוחים שזה עושה נחת רוח גדול לקב"ה, בעז"ה נגדל, נתחבר ונעמיק - יחד שבטי ישראל.

מידע בסיסי

תאריך לידה (יעזור בתיאום יותר מדויק)
מגדר
זמני לימוד אפשריים (נא לסמן כמה שיותר זמנים, ולהתחשב בפערי השעות)

1/4

טופס הרשמה בעברית
bottom of page